Sign up to newsletter


 

No products in the cart.

MADAGASIKARA HENIKY NY FAHALALANA AN’I KRISTY AMIN’NY ALALAN’NY SORATRA MASINA

Ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy (FMBM) dia sehatra fiaraha-miasan’ireo rafitra kristianina toy Fiangonana, ny fikambanana sy ny kristianina rehetra mba hampiroboroboana ny fampielezana ny Soratra Masina eto Madagasikara. Niforona ny 21 jona 1965 izy ary nekena ho mpikambana mahefa tao amin’ny Fikambanana Mampiely Baiboly Eran-Tany (FMBET) ny taona 1972.

Tetikasa Baiboly Malagasy Fandalinana

An-dalam-pamokarana ny Baiboly Malagasy fandalinana voalohany eto Madagasikara ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy (FMBM).

ANTOM-PISIANA I

Mamokatra ny Baiboly amin’ny fiteny azon’ny olona.

ANTOM-PISIANA II

Mamokatra ny Soratra Masina amin’ny endrika ilan’ny olona azy.

ANTOM-PISIANA III

Mampiely ny Baiboly amin’ny vidiny takatry ny olona.

ANTOM-PISIANA IV

Mampiofana sy manentana ny fandinihana sy ny fampiasana ny Soratra Masina.