Sign up to newsletter


 

No products in the cart.

Home / FANOHANANA

FANOHANANA

ANTOM-BAVAKA

Alatsinainy : Fisaorana noho ny fananantsika ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fitenintsika

Talata : Fisaorana noho ireo fiangonana sy fikambanana ary kristianina maro manohana sy miara-miasa ho fampandrosoana ny asa fampielezana ny Baiboly eto Madagasikara

Alarobia : Vavaka ho an’ireo mpandika teny momba ny Baiboly manerana izao tontolo izao

Alakamisy : Vavaka ho an’ireo kristianina tsy mbola manana ny Baiboly amin’ny teny akaikin’ny fony

Zoma : Vavaka ho an’ireo kristianina iharan’ny herisetra sy fanenjehana noho ny finoany an’i Jesoa Kristy

Sabotsy : Vavaka mba ho heniky ny fahalalana an’i Kristy tokoa ny malagasy sy ny mponina eto Madagasikara

Alahady : Vavaka ho an’ny firaisana sy fiombonana eo anivon’ny kristianina

Sakaizan’ny Baiboly

Ar 0 of Ar 6 million raised
Ar

Custom Amount

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Donation Total: Ar 1 Monthly

× How can we help you?